Colormanagement

 
 
icc

Een woord dat vandaag de dag steeds vaker gebruikt wordt. Toch is het voor veel mensen niet geheel duidelijk wat er precies mee bedoeld wordt of wat het allemaal omvat. Ook is er over colormanagement veel te vinden in boeken en vooral op het internet, maar de manier waarop dit gecommuniceerd wordt laat nogal eens te wensen over.


Mens & Kleur.

Door de eeuwen heen heeft de mens altijd veel oog gehad voor alle kleuren pracht om haar heen. Toch is de manier waarop wij kleuren heden ten dagen beoordelen een recente ontwikkeling. Pas in de jaren 30 van de vorige eeuw (1931) heeft het CIE (Commision Internationale de l’Eclairage de definities van de het CIE XYZ kleursysteem uitgebracht.

Op dit kleursysteem is de huidige manier van kleurbeoordeling/omschrijving gebaseerd.
In 1976 is hier het CIE Lab kleurmodel van afgeleid en juist dit kleurmodel speelt tot op de dag van vandaag een uitermate belangrijke rol in wat wij noemen een Colormanagement Systeem (CMS).

Hoewel het voor velen niet zichtbaar is, wordt er nog steeds veel onderzoek gedaan naar het principe kleurwaarneming. Deze onderzoeken resulteren in verbeteringen en vaak subtiele veranderingen hoe wij als mens over kleur praten, juist deze communicatie is van groot belang binnen een CMS. De nieuwe manier van kleurcommunicatie gaat niet over het doorspelen van getallen maar over perceptie, hoe ervaar ik de kleur.

Om een dergelijke manier van kleurcommunicatie mogelijk te maken moet je er voor zorgdragen dat de kleuren die je ziet en/of reproduceert wel correct worden weer gegeven binnen de mogelijkheden van de apparatuur waarmee je werkt. Alle digitale camera’s, scanners monitoren, printers en drukpersen hebben hun eigen kleurkarakter. Dit kleurkarakter kan worden vast gelegd in een ‘profiel’. Een dergelijk profiel wordt een ICC kleurprofiel genoemd.

Het ICC (International Color Consortium) heeft in 1993 een platform onafhankelijke colormanagement systeem ontwikkeld waar de diverse hard- en software componenten op een gecontroleerde manier met elkaar communiceren. Dit alles geschied door het al eerder genoemde in kaart gebrachte kleurkarakter van het ene apparaat met dat van een ander apparaat te ‘verrekenen’. Dit ‘verrekenen’ gebeurd d.m.v. de genoemde ICC profielen welke van ieder apparaat gemaakt moet worden.

Het gevolg van een dergelijk CMS is dat er een voorspelbaar kleurgedrag ontstaat van creatie t/m productie. Het maken van proef afdrukje na proef afdrukje en telkens weer correcties maken op basis van deze afdrukjes behoort nu dus ook tot het verleden.

Een ICC workflow is binnen de moderne (foto)grafische wereld niet meer weg te denken, toch zal er in de toekomst nog het nodige gaan veranderen zodat ook de semi-professionals en de thuis gebruiker zijn of haar kleurafstemming beter onder controle kan houden.